Prodej LaCroix je v Massachusetts nelegální

Společnost nezískala povolení potřebné k prodeji seltzer ve státě.